راه های ارتباط با مجموعه سنسـ اتوماسیون :
شماره تلفن :
۳۳۹۲۱۶۲۲
۳۳۹۲۱۷۲۲

شماره موبایل :
۰۹۱۲۵۰۷۴۰۱۶
آدرس : لاله زار جنوبی ، بازار صنعت ، طبقه ۱ ، پ۲۰